Vision

Vansinne är ett historiskt inspirerat lajv som utspelar sig i en fiktiv miljö. Vi vill spela på hårda, eländiga teman och utforska det mänskliga mörkret.

Vi skulle beskriva Vansinne som ett skräck- och mysterielajv där kulturen är viktig. Det handlar om vanliga människor i en extraordinär situation. Det är ett lajv för dig som tycker om att spela på känslor och att ta eget initiativ.

Vi är ute efter en känsla av smutsigt engelskt 1800-tal med en blandning av djupa, ruvande skandinaviska skogar snarare än en historisk skildring av den viktorianska eran. Några saker som skiljer sig från historien är:

 • I Vansinnes fiktion är könen jämställda och våra traditionella könsroller oviktiga.
 • Vi spelar på diskriminering och rasism, men inte utifrån saker som hudfärg, kön, utseende eller folkgrupper som existerar i vår värld.

Lajvet är inte byggt för att vara nybörjarvänligt, men porten är inte stängd! Vi rekommenderar att man som nybörjare åker med en mer erfaren lajvare som kan hjälpa till och svara på de frågor som kanske dyker upp under lajvet!

För var/när/hur se praktiskt.

ÅLDERSGRÄNS: 18+! Personer som är 15+ kan åka i sällskap med mentor!

bill 001 x1000

FÖRVÄNTNINGAR

Som deltagare på Vansinne förväntar vi oss detta av dig:
 • Du läser och agerar i enlighet med reglerna för lajvet.
 • Du läser och sätter dig in i lajvets fiktion och agerar i enlighet med den.
 • Du skapar eller införskaffar lämplig kostym och rekvisita till din karaktär.
 • Din karaktär visar tillbörlig respekt, respektive avsky för de roller som förtjänar det.
 • Du spelar din roll på ett sätt som är inkluderande och skapar spel för andra deltagare.
Detta kan du som deltagare förvänta dig av arrangörerna:
 • Vi organiserar och modererar lajvets facebookgrupp och hemsida.
 • Vi tillhandahåller tydliga regler och utförlig fiktion.
 • Vi skriver intriger och skapar de bästa möjliga förutsättningarna för intressant spel.
 • Vi organiserar mat, boende och dass.
 • Vi svarar mer än gärna på dina frågor (se kontakt)!
Detta kan du förvänta dig av Vansinne:
 • En tryckt och mystisk stämning som spelar på skräckelement.
 • Spel på motsättningar mellan folkgrupper, trosuppfattningar, familjer lika väl som rollers individuella åsikter och livsåskådningar.
 • Det spelas på grov social och strukturell orättvisa. På vansinne kommer alla karaktärer antingen vara aktiva eller passiva deltagare i det strukturella förtrycket.