Religion

”Visa nåd; O Aeren, för mig. Ha förbarmande över mig och två från mig de mörka, själviska handlingar som befläckat mig. Rena mig från min skuld; ty jag känner mina överträdelser. Låt mig bli ren igen.

Det offer som behagar Aeren är ett ångerfullt hjärta. Låt mig fröjdas över din frälsning. Uppfyll mig med lydnad och förtröstan, ty det är så Aeren är min borg; mitt värn.

Fräls mig, O Aeren, genom ditt ljus. Hör min bön, lyss till min muns tal, ty mörker resa sig upp över mig, och våldsverkare stå efter mitt liv. Scathes ord är lenare än olja, dock äro de skarpa knivar.

Aeren är för mig en borg och en tillflykt när jag är i nöd. Amen.”Aerens folk är det Kejserliga Imperiets huvudreligion.
Det Kejserliga Imperiet är inte sekulärt, utan alla förväntas vara troende.

Vad som följer nedan är för imperiet fakta; skapelseberättelsen, Aeren och Scathes eviga konflikt med mera.

580px-Aerensfanaffff
Aerens symbol är en sol med åtta spetsar omringad av en vit ring av törne!

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Religionen är en viktig del av samhällskulturen på Vansinne.

Spel på religion kanske inte är givande för alla, och man kan tycka att det är svårt, av många anledningar. Var och ens känslor och anledningar kring det hela är förstås ens egna, och det är ingenting som vi som arrangörer lägger oss i, men vi vill däremot att var och en ser till att hjälpa till att skapa illusionen av Shallowbrooke, den lilla byn ute i skogen i ett aerenitiskt kungadöme. 

I Cardenholme, för att inte tala om in Imperiet, är det standard att vara troende. Man lär sig från dess att man är liten att Aeren och Scathe skapade världen tillsammans och att Scathe flydde till underjorden efter att ha försökt förstöra människan med girighet och hat. 

Det handlar egentligen inte så mycket om tro, utan det är så världen är skapad. Det finns inget direkt alternativ, utan alla; från regent till tiggare, prästerskap, fiskare, brännmärkt, författare och vetenskapare – är troende.

 

Om man vill undvika att spela på religion är vårt främsta råd att bara låta karaktären vara troende. De allra flesta är det och undantagen är mycket få, och det är de som har starka åsikter eller gör ställningstaganden som frångår det normala som kommer få spel och reaktioner när det kommer till tro eller icke-tro. Man förväntas tro. 

Om du vill spela en karaktär som inte är troende, hör av dig till oss!

 

SÅ SKAPADES VÄRLDEN

Det här är taget för sanning bland alla cardenholmare (och även i andra imperiestater). Det finns ingen alternativ version om hur världen kom till.

Världen skapades av Scathe och Aeren. Scathe skapade den kalla jorden, sten, berg och nattens svalka, medan Aeren skapade den solen, grönskan och vattnet. Med gemensamma krafter skapade de också människan; ben, tänder och hår som långsamt förmultnar var Scathes förtjänst, medan köttet, blodet och allt förgängligt var Aerens del av skapelsen.

Människan blev deras egen avbild i förening, och de tilläts ha sina egna drömmar och tankar, och precis som sina egna skapare skapade de själva och bildade sina egna byar och samhällen. Men som tiden gick kände Scathe svartsjuka gentemot sin motpart, människorna verkade föredra ljuset framför mörkret, och i deras tankar verkade Aeren viktigare eller ädlare.

Därför sådde Scathe små kalla frön av järn i människornas hjärtan, förvandlade deras vilja att skapa till vilja att äga, deras vilja att skydda de sina till svartsjuka och misstänksamhet, och deras övertygelse till högmod.

När Aeren såg vad som hade hänt med människan bröt gudomen en törnekvist, som nyligen blivit renad av regnet och jagade bort Scathe. Aeren sade då att människan var god och att Scathe hade korrumperat deras skapelse, och brutit överenskommelsen att människan skulle vara en avbild av dem båda till lika delar.

Sedan dess är de åtskiljda, Scathe försvann ner till djupet av skapelsen, den kalla underjorden och fortsatte att förvrida människan och skapade i mörkret allt som gemene människa bör akta sig för, medan Aeren ger sitt beskydd och lovar frälsning till dem som bara följer rätt lära.

 

LIVET SOM AERENIT

Från dess att man föds är tron en del av livet för alla cardenholmare. Man får lära sig att man måste motstå Scathes påverkan redan som barn (för Scathe kan komma med gåvor och bus och annat som barn har svårt att säga nej till) och det är av yttersta vikt att man till följd av att man älskar dem och önskar att de blir goda vuxna lär dem att göra goda val. Ibland kan detta innebära att ge sina barn stryk även om det inte är någonting man tycker är roligt eller känns rätt.

Många aereniter bär smycken med solar eller har solen invävd i dekorationer och broderier på sina kläder, eftersom det är Aerens symbol.

Scathe är allting gott och levandes fiende och det allra mesta som är roligt eller njutningsbart är Scathes lockelser.

Alla människans negativa eller destruktiva drifter kommer från Scathe, så som hämndbegär, att man väldigt gärna vill ha någon annans partner eller ägodelar, att man har lust till älskog, ser sig som bättre än sina medmänniskor och är missunnsam.

Ju mer man ger vika för människans laster, desto närmare kommer man Scathe, och ju lättare blir det för denne att locka fram det onda från de innersta skrymslena och vrårna i människan. Förvrida individen till något ont och fördömt från vilket det inte finns någon återvändo.

Scathe kommer ibland och går bland människan i formen av en gamling, vilket också oftast är hur gudomen avbildas, men kan också byta hamn på annat vis eller skicka sina undersåtar för att leda någon stackare i fördärvet.

Om man lever livet så som Aeren vill kommer man till Aerens nya värld efter döden; paradiset. En plats där Scathe aldrig varit, allt är vackert och det inte finns någon smärta.

Om inte, så hamnar man i underjorden hos Scathe, för evigt plågad av sina banesår, får aldrig vila och aldrig egentligen dö. Blir förvriden mörker, kyla och smärta.

 

AERENS DYGDER

Aeren värdesätter flit och plikttrogenhet, men även tro, tapperhet och rättvisa. Och uthållighet i svåra tider är inte att förakta. Det Cardenholmska samhället är genomsyrat av pliktkänsla och vilja att göra rätt för sig.

Den som är god har även förbarmande och medlidande för den som lider, men inte för den som inte hjälper sig själv. Den som inte lär sig arbeta för sitt bröd och sin lön för att den ständigt blir matad blir gjord en otjänst.

 

 

RELIGIONENS FUNKTION

Aeren och Scathe är i evig konflikt med varandra. Aeren är löftet om frälsningen och paradiset och Scathe är den mörka kraften som aktivt är ute efter att korrumpera människan och som man måste akta sig för.

Ett sanktuarium i Vansinnes fiktion är helt enkelt en kyrka; man går dit för både för att samlas och be och inte minst få vägledning av prästerskapet. Det är en blandning av att visa sin vördnad, be om hjälp och frälsning och att leva ett liv fritt från synd som ger en tillgång till paradiset. Man måste aktivt både söka frälsning och välsignelse.

Scathe är pharmakon. Det vill säga; både giftet, botemedlet och syndabocken.

Scathe är det som är fel med världen så att det finns någonting som kan vara rätt.
Scathe är den onda kraften som gör att människan aktivt måste vara god.
Och Scathe är ursprunget av de onda drifterna hos människan.

Det går alltid att skylla på Scathe. Man måste alltid ta aktivt avstånd från Scathe och alltid skydda sig från Scathe.

Religionen förklarar även hur skapelsen kom till, hur människan kom till. Varför det är natt och dag och varför människor som vill vara goda ibland gör – eller blir frestade att göra – dåliga saker. Religion är vetenskap.