Cardenholme

Cardenholme är det land som Grevskapet Casterbury och därmed byn Shallowbrooke ligger i. Det är en halvö i västra änden av det Kejserliga Imperiet, och även om imperiet som idé anses förlegad och det Kejserliga rådet långt borta i Sertann City har väldigt liten makt över Cardenholms styre och invånare, är man ändå stolta över att vara en gammal imperiestat. Imperiet styrs från Desnea av Kejsarinnan Meryann den III, men varje stat har nuförtiden en egen regent och egna lagar.

Cardenholme är alltså en egen nation med en egen (något maktfullkomlig) monark. Man exporterar bland annat silver och silverhantverk från de rika fyndigheterna i Astwhelbergen, men även kol, järn och andra metaller. Man exporterar hästar från Stratwich på nordkusten, och sötvattenspärlor från floderna. Eketimmer från Cardenholme anses väldigt fint och är hett eftertraktat. Detta har lett till att ekbeståndet har minskat kraftigt. För att kunna bygga upp den egna flottan har alla ekar i Cardenholme befunnits vara kronans egendom och får inte fällas utan tillstånd. Detta har lett till en omfattande smuggel med eketrä.

 

STYRE

Kung Eduard IV är ärligt talat ingen vidare regent. 

Eduard IV 001
Ers Höga Majestät Kung Eduard IV!

Han uppträder maktfullkomligt och oberäkneligt och har tagit en hel del märkliga beslut. Bland annat har kungen bestämt att alla Cardenholmes fåglar tillhör honom. Inklusive höns. Detta har givetvis lett till en hel del protester, men regentens ord måste givetvis ändå respekteras. 

Kung Eduards företrädare hette Elisianne I. Hon ledde en revolt och avsatte den galne kungen Leonard II. Leonard var en grym och självsvåldig tyrann som greps och arkebuserades i det blodiga inbördeskriget för drygt 30 år sedan. I det Elisianska Inbördeskriget anslöt sig causter till Elisianne och stred sida vid sida med cardenholmarna. Detta var kontroversiellt men ledde till att man skapade caustkompanier i cardenholmes arme. Dessa upplöstes vid Upproret på Highwell Isle

Administrativt är Cardenholme uppdelat i en större mängd grevskap som företräds i parlamentet av sin respektive Greve/Grevinna/Grevix. Grevskapen ingår i större Hertigdömen, var och en med ett hertigsäte i en stad. Adelstitlarna är ärftliga och följer den förstfödda. Parlamentet finns i Kingsgate där också Kung Eduard IV har sitt palats. Kungen är Parlamentets ordförande och har veto. Om kungen inte är nöjd med ett utfall i parlamentet kan han ta ärendet till Enskilda Kammaren, där det bara sitter ett tiotal rådsmedlemmar, och klubba igenom sina beslut där.

Mer lokalt administrerar adeln sina grevskap med hjälp av ett magistrat bestående av prominenta personer i grevskapet. Personer ur Grevskapets övre skikt som utnämns av Grevixen. Exempelvis läkare, bättre bemedlade handlare, prästerskap osv. Det är även Magistratet som medlar i tvister och dömer i grevskapets domstol.

Fördjupning om Lag och Rätt finner du här:
Lag och Rätt

160805-cardenholme-flagga-017-copy
Cardenholmes flagga!

EKONOMI & ARBETE

Lösdriveri är olagligt i Cardenholme. Detta betyder i praktiken att det är förbjudet att vara hemlös och arbetslös. Lösdrivare personer arresteras när de påträffas och sätts i arbete på något av landsortens tukt- och fattighus.

I städerna arbetar man med olika hantverk och ute på landsbygden oftast i olika jordbruk och skogsbruk. Det finns även gott om gruvor och manufakturer. De flesta rika människor i Cardenholme är inte adliga utan snarare medlemmar av den övre medelklassen. Till de räknas prästerskapet, läkare, rika handlare och officerare för att nämna några.

Valutan i Cardenholme kallas Kejserliga Pund (förkortat KP) som en vinkning till det gamla Imperiet. Punden trycks som sedlar på myntverket i Kingsgate. 

Nedan följer en lista på prisexempel för att få reda på vad som är dyrt och billigt och för att du ska kunna skriva prislistor och planera intriger som innefattar pengar exempelvis.

FÖREMÅL ELLER TJÄNST PRIS
Ett mål mat på the Blue Badger 15 KP
Ett mål mat på the Miner’s Flagon 5 KP
Ett stop öl 5 KP
Ett glas vin eller bättre öl 7 KP
En flaska gin 10 KP
En natt på hotell 50 KP
En natt på härbärge 20 KP
Resa mellan Shallowbrooke och Kingsgate 50 KP (i droska)
Lång resa med båt längs kusten 150 KP
En arbetshäst 1 000 KP
En mycket fin ridhäst 3 000 KP
En fantastiskt ridhäst 6 000 KP
Vanliga gång- eller arbetskläder 60 KP
Ett par skor 70 KP
Kläder för gentlefolk 600 KP
Ett par skor för gentlefolk 500 KP
Finare hatt 200 KP
Vanlig bondhatt 20 KP
Böter för hädelse 100 KP

 

Löner/inkomster per månad:

De löner som står utskrivna här är, precis som priserna, ungefärliga. De olika samhällsklasserna tjänar pengar på olika sätt. En del får in pengar på jordbruk, andra på att sälja sitt arbete eller sina tjänster. Även om det står att en bonde drar in si och så mycket på en månad så är detta årstidsbundet. Du får inga pengar förrän du har sålt ditt spannmål eller liknande.

SYSSELSÄTTNING INKOMST
Högadlig (Grevix eller Hertix) 10 000 KP (Inkomst av gods)
Högt uppsatt officer (Överste eller General) 6 000 KP
Officer (Löjtnant) 3 000 KP
Storbonde 2 500 KP
Bonde 1 800 KP
Piga/dräng 300 KP + mat och logi
Soldat 600 KP + mat och logi
Skarprättare 3 000 KP
Präst 2 500 KP
Grovarbetare 450 KP

 

LAG & RÄTT

Det är givetvis olagligt att mörda, misshandla och stjäla. Det är också olagligt att inte ha någon sysselsättning och att inte ha något hem. Då ligger du samhället till last och kan dömas till tukthus för lösdriveri.

Alla brottslingar i Cardenholme blir brännmärkta med ett X på handen. Det är straffbart att dölja sin brännmärkning.

Det finns en hel del våld i Cardenholme som inte räknas som misshandel och som är helt legitimt. Föräldrar får aga sina barn i uppfostrande syfte, detsamma gäller för husbönder gentemot inhysta pigor och drängar, eller fabrikernas förmän gentemot arbetarna. Ingen höjer heller på ögonbrynet om någon skulle slänga ett käpprapp efter någon caust på gatan.

Om du vill veta mer om Cardenholmes lagar, rättsväsen och lämpliga straff, se fördjupningsdokumenten.