Historia

Elisianne 1 portrait 001b
Drottning Elisianne!

Det är år 1239, och det är knappt mer än elva år sedan silvergruvan precis utanför Shallowbrooke stängdes. Det är bara fem år sedan den moderna tidens mest älskade regent, Drottning Elisianne, dog och ersattes av sin son, Kung Eduard IV. För fyra år sedan försvann alla barn från byn utan ett spår, och för bara två år sedan var det allra senaste caustupproret och de första tecknen på pesten började dyka upp.

Nu finns pesten fortfarande kvar på sina håll, Kung Eduard IV för sin form av kanske lite för godtyckliga styre, och lagens långa arm är hårdare än någonsin för causterna.

 

HIGHWELL ISLE

Många är de människor som miste livet i upproret på Highwell Isle. Det var blodigt, framför allt för causterna, men det är ändå mot dem som folkets ilska riktar sig. Alla känner någon som dog i upproret, caust så väl som cardenholmare.

Upproret kvästes inom loppet av ett år och efteråt följde en jakt på alla de causter som deltagit i upproret men lyckats komma undan den cardenholmska militären. Nu, ett år senare, börjar avrättningarna ta slut. Men lagarna om causternas skyldigheter gentemot Cardenholme är hårdare än på mycket länge.

 

TIDSLINJE

Mannaminne! Det här är saker som hänt de senaste 50 åren som många karaktärer på lajvet, eller deras föräldrar, fortfarande kommer ihåg och kanske till och med var med om!

 • 1239 – (Vansinne III) Nu!
 • 1238 – (Vansinne II: Dans utan golv)
  – Pesten sprider sig i Kingsgate och många söker sig till landsbygden.
  – Den mystiska kistan från Shallowbrooke gör ännu ett uppdykande.
  – Upproret på Highwell Isle blir kväst.
  – Det caustiska regementet i armén sätts i hiatus tills vidare.
  – Man inför obligatoriska Ärlighetsbevis för causter.
 • 1237 – (Vansinne I)
  – Caustupproret på Highwell Isle har sin början.
  – En mystisk, viskande kista dyker upp i Shallowbrooke och orsakar bland annat kollektiv minnesförlust.
  – Pesten sprider sig i Cardenholme.
 • 1235 – Alla barn under 13 års ålder försvinner spårlöst i Shallowbrooke.
 • 1234 – Drottning Elisianne, älskad av folket, dör av ålder och sjukdom, hennes son, Regent Eduard IV tar över tronen. Drottningens gemål (Regent Eduard IV:s far), Prins Richard, gör sitt bästa för att agera rådgivare under dennes regim.
 • 1228 – Silvergruvan i Shallowbrookes närhet stängs efter ett gruvras. Många i Shallowbrooke blir arbetslösa och får söka sig nya arbeten. Detta är något av nådastöten för de få handelskaravaner som fortfarande tar omvägen via byn.
 • 1222 – Man färdigställer den nya handelsleden som går via Blackbridge och dess nya bron. Allt färre använder den gamla vägen genom Casterbury Forest och den förfaller.
 • 1207 – Den grymme gamle Kung Leonard II blir avsatt och ersatt av Drottning Elisianne. Den Elisianska Revolutionen tar därmed slut. Drottningen inför vissa lagändringar som förenklar causternas liv i Cardenholme och ett permanent caustiskt regemente förs in i Cardenholmes armé.
 • 1206 – Revolutionen som senare kom att kallas den ”Elisianska Revolutionen” har sin början. Både adel, vanligt folk och till och med causter ansluter sig till Elisianne för att avsätta den grymme Kung Leonard II.

 

CAUSTKRIGEN

Mycket längre tillbaka i tiden, för mer än tvåhundra år sedan, skakade flera caustiska uppror Cardenholme. ”Caustkriget” (eller ”det första caustupproret” som det senare kom att kallas) pågick under två år innan det blev kväst (år 1021-1023). Man skrev därefter en samling nya lagar kring causternas skyldigheter gentemot Cardenholme och avrättade ökända caustledare och upprorsmakare offentligt. Causternas kultur var redan på väg att försvinna och glömmas bort, men de nya lagarna påskyndade detta och förbjöd helt enkelt många traditioner och symboler, till exempel det caustiska språket och Causts gamla flagga.

Lite mer än 60 år senare (1085) äger dock ännu ett uppror rum, i protest mot de orättvisa lagar och förbud som causterna nu länge levt under. Även detta blir kväst och man vidtar ytterligare säkerhetsåtgärder för att hålla causterna under det Kejserliga Imperiets häl. Causter förbjöds bland annat att äga mark och bära vapen.

 

 

DET KEJSERLIGA IMPERIET

Tideräkningen i Cardenholme och övriga delar av det Kejserliga Imperiet startade då Vår Höga Kejsarinna Sertann grundade imperiet och började lägga världen för sina fötter. Mycket tidigare nedtecknad historia förbjuds eller förstörs under hennes framfart. Det är inte förrän 822 som Imperiet invaderar Caust (numera Cardenholme). Lite mer än hundra år senare (930) delas Imperiet upp i det ”imperiestater” som finns idag.