Regler

REGLER & SÄKERHET

Reglerna på den här sidan syftar till följande saker:

 1. Att upprätthålla lajvets illusion.
 2. Att skapa en rimlig säkerhet för alla som deltar.

 

GRUNDLÄGGANDE

 • Svensk lag gäller! Även om det kan vara givande att spela på våld eller otrevligheter så upphör inte svensk lag att gälla när man träder in i roll. Ingen som deltar på lajvet ska off behöva känna sig hotad till kropp eller hälsa av någon annan deltagare.
 • Lajvet har en åldersgräns på 18 år, men vi tillåter personer som är 15+ att åka tillsammans med en mentor (någon som är över 18).
 • Vi anammar inte 1800-talets könsroller på Vansinne. Har du svårt att agera efter ett jämställt samhälle där alla människor tillåts samma respekt, utrymme och talan är kanske inte Vansinne lajvet för dig.
 • Vansinne är ett alkohol- och drogfritt lajv.
 • Vi spelar på hårda ämnen och misär, men off behandlar vi varandra kamratligt och använder vår spelmekanik för att stämma av och läsa in varandras gränser.

 

VID REGELBROTT

Kontakta alltid arrangörerna eller trygghetsvärdarna. Beroende på hur allvarligt regelbrottet är kan det röra sig om att man får en varning eller får avlägsna sig från området. Det är lätt att missförstånd förekommer och förhoppningsvis räcker det med varningar eller samtal för att reda ut konflikter.

Om någon deltagare utgör ett hot mot andra deltagares säkerhet kommer denne att avlägsnas från området omgående. Vid allvarliga brott eller missbruk kommer händelsen att polisanmälas.

Är det uppenbart att ett brott mot lagen begåtts hör genast av er till arrangörer så att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas, eller för att få hjälp att kontakta polisen om ni behöver.

Trygghetsvärdar ska skriva en tillbudsrapport vid olycksfall och incidenter på området.

Medan vi givetvis hoppas att vårt lajv ska vara en trygg miljö för alla kan vi förstås inte hållas ansvariga för eller styra vad som sker mellan deltagare på lajvet. Däremot är det givetvis ingen som har grönt kort för att vara ett hälsovådligt arsle bara för att vi befinner oss i fantasins värld.

Vi arrangörer ämnar inte agera polis eller domare under lajvet, men har förstås en skyldighet gentemot deltagarnas säkerhet och arrangemangets genomförande; alla som deltar på lajvet har betalat, förberett sig och gått med på de regler som gäller under arrangemanget. Därför är det viktigt att de efterföljs.

 

ALKOHOL

Vansinne är ett alkoholfritt lajv, detta för att vi helt enkelt känner att alkohol inte skulle gynna visionen: det spel vi vill skapa kräver att alla närvarande kan känna in andra deltagares signaler och kommandon efter bästa förmåga.

All dryck som serveras på värdshuset och offentliga etablissemang kommer givetvis vara fullständigt alkoholfria.

Alkoholpåverkade deltagare kommer att få sova ruset av sig och därefter avvisas från området. Skulle någon påverkad individ försöka köra bort från området kommer polisen meddelas omedelbart. Alkomätare finns att tillgå.

Det är förstås fritt fram att spela på fylla och använda substitut för alkohol (alkoholfritt vin, öl, m.m.).

 

ÅLDERSGRÄNS

Deltagare under 18 år (det vill säga mellan 15-17 år) får komma på lajvet på det villkor att de åker tillsammans med en äldre person (över 18) som agerar mentor.

Mentorn går i god för att den yngre individen klarar av den här typen av lajv, samt tar extra ansvar för att se till att personen mår bra och har en trygg vuxen som den kan ty sig till.

Observera! Det här betyder inte att det är ett lajv som lämpar sig för alla 15-17-åringar. Alla är olika mogna och tåliga (och detsamma gäller förstås folk i alla åldrar). Det är en avvägning man får göra tillsammans, och det är också därför det är viktigt att mentorn och den yngre deltagaren känner varandra väl.

 

SEXUELLT SPEL

Du får inte under några som helst omständigheter spela ut en våldtäkt eller liknande övergrepp. Din karaktär kan utöva sexuellt våld, men det ska aldrig spelas ut. Däremot kan deltagare sinsemellan bestämma att spela på att något fruktansvärt har hänt.

Om du vill ha sexuellt spel med någon så prata med personen OFF och hör om det är okej.

 

SÄKERHET

Allvarlig skarp skada går före att lajva! Dessa kommandon ska alla som deltar på lajvet känna till:

* SKARP SKADA + PLATS – Mindre skador skall som sagt hanteras mer diskret. Vi talar nu om allvarliga skador; större blödningar, öppna benbrott, andningsstillestånd, panik- eller ångestrelaterade tillstånd och liknande. Ropet repeteras och allt spel stannar. Alla tillbud skall rapporteras till huvudarrangör eller annan ansvarig.

* SKARP BRAND + PLATS – Allt spel stannar av och vi hanterar tillbudet på lämpligt vis efter situation. Uppsamlingsplats är vändplanen vid dassen intill byn.

Det finns sjuktransport tillgänglig ifall deltagare skulle skada sig eller på annat sätt råka behöva läkarvård. Ta med egna mediciner om du vet med dig att du kommer att behöva det (allergier, huvudvärk, migrän etc.).

För skador in-lajv se: Spelmekanik.

 

ELD & BRAND

 • Eld får bara tändas i godkända, befintliga eldstäder. Detta är en order från brandmyndigheterna.
 • En öppen låga får aldrig lämnas obevakad. Ljus eller oljelampor skall vara väl förankrade så att de inte kan välta. Lämna aldrig ljus eller lampa brinnande om du inte är i huset.
 • Varje hus skall ha en fungerande brandvarnare.
 • Gå aldrig ifrån en eldstad där det finns glöd kvar och ha alltid en hink med vatten i beredskap.

Om du hör en larmsignal (7 sekunders tut, 14 sekunders tystnad, 7 sekunders tut 14 sekunders tystnad, etc) eller utropet ”SKARP BRAND” är det eldsvåda på gång. Då skall du genast ta dig till vändplanen vid byn. Lämna allt och skynda dig så mycket du kan. Ni som ingår i en grupp skall hålla ihop när ni kommit till samlingen. På vändplanen har vi sammanräkning och du får reda på vad det är som gäller.