Shallowbrooke

“Det är något särskilt som finns här. Det lågmälda men likväl öronbedövande suset från gulnande löv och evigt mörka, majestätiska granar viskar om det. Kullarna böljar som enorma, stilla vågor bort till horisonten, och där tornar bergen upp sig i fjärran.

Skogen sluter sig omkring dig som en kittel; mörk och obeveklig.

Någonting kommer hända. Och hösten är här, stiger upp från underjorden med kyla och dimma. Gnager trädens rötter tills de släpper sin en gång gröna dräkt. Dör.

En räv ylar. Tror du. Ett tyst dån har sänkt sig över världen, eller är det bara de djupa skogarna kring Shallowbrooke? Ett lockrop, eller en varning.

Ensamma vandrare försvinner här, längs de här vägarna, och människan var så oförmögen att göra något åt det att hon drog om handelsleden. Undvek de här dånande tysta dalarna.

Du lyssnar noga, och på något sätt förstår du varför.”

Aerensrikedividerdsgdsgsdgsdgdsmall.png

Skogen ruvar likt ett slumrande monstrum med Shallowbrooke i sin käft. Viskar om saker och väsen den slukat på ett språk som ingen längre talar.

Att det händer underliga saker här är inget annat än ett faktum. Precis som längs skogsvägarna försvinner det ibland människor utan ett spår som aldrig återvänder.

De få som gör det är inte längre sig själva. Skogen sväljer folk hela.

Man har lärt sig leva här ändå. Man har respekt för regler som man på andra platser skulle kalla för skrock; man lyssnar inte för noga, täcker över speglarna och fönstren och reglar dörrarna om natten och lär sig att titta bort. Lär sig att inte tänka för mycket på vad det är som slumrar i jorden.

Man går inte ut i skogen, man ser inte efter vad det är som ylar i vinden om natten, man stör inte gastarna.

Man vet bättre.

 

LIVET I SHALLOWBROOKE

De allra flesta som bor i Shallowbrooke har bott där hela sina liv, liksom även deras fäder gjort, och även deras fäders fäder. Man brukar jorden, skogen och fram tills år 1228 bröt man även silver i gruvan i närheten. Man går till Sanktuariet, sår, skördar, sköter sina gårdar och sitt leverne.

De gamla minns fortfarande när handelsleden var mer aktiv, och människor från hela Cardenholme passerade med sina handelskaravaner och resesällskap. Men det är nu mycket länge sedan.

På den här platsen är världen utanför avlägsen; Kingsgate, Kung Eduard IV och politiken i de stora städerna är nästan mer koncept än de är vardag. De allra flesta av byborna har aldrig varit mer än en mil ifrån platsen där de fötts.

Allt man har är varandra.

Alla som bor i byn lär ha ett yrke av något slag, och nedan följer en lista med förslag och inspiration!

Lantarbetare Bonde/piga/dräng
Skomakare Skräddare/sömmerska
Smed Hushållsarbetare 
Läkare Slaktare
Snickare Kronoinspektör
Knocker-upper Bryggare

 

 

GREVSKAPET CASTERBURY

Shallowbrooke ligger i Grevskapet Casterbury. Det är ett medelstort grevskap med ett tiotal mindre bondbyar med Shallowbrooke som någon sorts förtvinande centralort i dess mitt. Grevskapet styrs av hens Liege, Hollis Dunnbarr, den XI Grevixen av Casterbury. I folkmun kallad Liege Casterbury, eller bara Grevixen. 

Grevixen tillsätter medlemmarna i Grevskapets magistrat, driver in skatt och tull med hjälp av kronoinspektörerna och åker ibland förbi i vagn på väg mot Kingsgate för att företräda grevskapet i parlamentet. Godset Casterbury Hall har ett femtiotal arrendebönder under sig och stor inverkan på folks liv. Ingen vill stöta sig med Grevixen. Då kanske arrendet chockhöjs eller inte förnyas alls.  

 

FAMILJER

Här kommer en lista på olika familjer i Shallowbrooke. Den är tänkt att ge inspiration till spelarkoncept, men du kan också ansöka om att spela medlem i någon av familjerna. Faktum är att vi gärna ser att du gör så. Betrakta alltså följande lista som önskade roller och gruppkoncept. Vi ser givetvis också positivt på att du hittar på egna koncept, men gärna med inspiration ur listan. Vi ser helst att rollerna på årets Vansinne är så djupt investerade i Shallowbrooke så att ingen är likgiltig inför hur det går med byn och bygden.

Anmäl er jättegärna till någon av familjerna nedan om ni kommer ensamma och vill bli indelade i en grupp, eller anmäl er som en ny familj tillsammans med era kamrater!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

 

Chestertons

Familjen Chesterton livnär sig på skogsbruk och har ett ganska stort parti skog norr om byn. Tidigare har man fällt och forslat timret med vagnar både som ved  och som byggnadstimmer till staden Kingsgate. Chestertons har också en hel del ståtliga furor på sina ägor, och dessa fälls mycket varligt och säljs som fartygsmaster.
Chestertons är en stolt familj som vill byn väl. De har rykte om sig att vara hemskt envisa men mycket pålitliga.

 

Grawdons

En familj av gruvarbetare som haft ett gäng tuffa år efter att gruvan rasade första gången för tio år sedan. De har livnärt sig som jordbruksarbetare på bland annat Grevixens gods, Casterbury Hall, eller för sina grannar. Det senaste året har de blivit anställda i det nya gruvprojektet under Miss Pyke. Det är dock väldigt oklart hur det ska gå med deras kontrakt nu när gruvan varit med om ännu ett ras.

Crawdons är lite motsträviga och tycker inte alltid som alla andra – faktum är att de är väldigt bra på att lyfta fram det som kan gå fel med en plan eller idé. De är i regel dock handlingskraftiga och kanske lite impulsiva. De är absolut inte rädda för konflikter och är kända för sitt snabbt skiftande humör.

 

Bartfords

Familjen Bartford har grevlig licens på jakten runt byn Shallowbrooke och på de grevliga ägorna. De har detta uppdrag mot att de håller nere beståndet av rovdjur och låter bli såväl hjort som vildsvin – som Grevixen jagar. Den grevliga jaktlicensen är hett eftertraktad och det förekommer det riktas en del avundsjuka mot familjen Bartford till följd av den. I instruktionerna för licensen ingår också att jaga bort eller gripa tjuvjägare och strykare som är efter grevens vilt och kronans fasaner.

Bartfords vistas alltså mycket ute i skog och mark och det viskas i byn om att det gör dem konstiga och oberäkneliga. För många nätter under Scathes måne måste ju påverka en. Familjen bär dock allt detta med ett stoiskt lugn. Det är ytterst sällan som en Bartford hörs klaga.

 

Fannons

De är en familj Causter som har bott länge i byn Shallowbrooke. De beskylls ofta för diverse otrevligheter som händer. Om en höna försvinner eller någonting blir stulet så anklagar man Fannons.

De har utstått mycket anklagelser och konflikter, och den allmänna uppfattningen i byn är ju att de gjort sig förtjänta av det också. Men, trots både misstänksamhet och missunnsamhet från byn har de inte blivit bortkörda och man anställer den titt som tätt för att hjälpa till med skörden, gräva en grop ellet täta ett tak.

Frågar man i byn om familjen skulle de säkerligen mena att man ska se till att inte lämna någonting framme som de kan stjäla, men Fannons själva känner ändå en slags stolthet i att haka sig fram och överleva mot alla odds.