Spelmekanik

GALENSKAP

Systemet är väldigt enkelt:

Varje gång du ser vansinnessymbolen  (till höger) utsätts din karaktär för skräck och psykisk stress som påverkar karaktären negativt. Symbolen kommer att finnas på platser eller intrigföremål som har mörk inverkan på de som vistas där eller handskas med dem.

Varje spelare har 10 poäng av “Välmående” till sin karaktär. Varje gång du ser symbolen plockar du bort ett poäng. Alltså lite som Sanity i CoC. När du når noll är du helt förlorad i Vansinnet och kommer förmodligen begå ett illasinnat våldsdåd, förråda dina närmaste, eller reduceras till ett skälvande knyte på marken. Notera att karaktären inte blir bindgalen och skogstokig.

Låt påverkan stegra för varje gång du ser symbolen. Varje gång kanske din roll blir lite mer våldsam, paranoid eller manisk i takt med att hen blir alltmer rädd och förvirrad. Det är du som avgör exakt vilken sorts påverkan vansinnessymbolen har på din roll.

Du kan gott fortsätta framstå som en normal människa tills rätt läge uppstår. Se vansinnessymbolen som en kraft som vill göra dig till en dålig människa. Som vill dra fram mörkret i din karaktär och låta den uppslukas.

Det kommer att vara väldigt svårt eller snudd på omöjligt att få tillbaka sina Välmåendepoäng. Vi vill att det ska kännas farligt att öppna viskande lådor eller läsa i gamla böcker. Vansinnet lurar bakom hörnet och du kan när som helst bli utsatt. Om du undersöker mörkret riskerar du att ohjälpligt bli en del av det.

En viktig sak att komma ihåg är att märket endast existerar som en mekanism under lajvet. Man kan tala om objektet eller platsen som bär symbolen, men man talar inte om själva märket.

Till exempel: ”Jag var på kullen och det var en väldigt obehaglig plats” funkar fint. Däremot ska man inte säga saker i stil med, ”Jag var på kullen och såg en underlig symbol”. Undantaget är om symbolen tydligt är del av en text eller en teckning snarare än en stämpel.

NÄR DU SPELAR PÅ GALENSKAP: VIKTIGA TIPS!

 • Förstärk karaktärens existerande farhågor istället för att göra osammanhängande eller slumpmässiga saker ”för att du är galen”. Tänk på vad din karaktär varit med om på lajvet, använd karaktärens känslomässiga reaktioner på vad som sker och gör det större och större. Försök se till att det finns en logik i det du gör, även om den inte är uppenbar för den som ser det utifrån.
 • När din karaktär drabbas av galenskap är det inte så att denne plötsligt lider av en mentalsjukdom eller liknande som inte funnits där förut, det är snarare den egna personligheten (vare sig där finns psykisk ohälsa eller inte) som drivs till bristningsgränsen. Att bli galen är inte detsamma som att bli sjuk.

Kom ihåg! Vansinne handlar om vanliga människor i en ovanlig situation!

 

VÅLD

Väpnad konflikt och våld är inte Vansinnes huvudfokus (vi uppmuntrar att munhuggas!), men det kan ju förekomma:

Vid alla tillfällen då vapen är inblandade ska man vara förberedd, och striden ska vara koreograferad till den nivå att deltagande parter känner sig säkra. Har ni inte tidigare förberett någonting, men befinner er i en situation där våld karaktärerna emellan tycks oundvikligt, gör det till en utmaning och bestäm en tid och en plats. Använd tiden för att förbereda er.

 • Blir din karaktär skadad kommer denne vara det lajvet ut. Det finns ingen magisk läkekonst som kan trolla bort svåra skador.
 • Blir du skadad på riktigt använd orden: ”SKARP SKADA (+ den plats där du befinner dig)”!

OBSERVERA! Alla vapen ska kontrolleras av lajvets vapenkontrollant innan start. Vapen som inte kontrollerats får inte användas.

 

 

DÖD ELLER MEDVETSLÖS?

Man behöver ibland ta reda på om en utslagen roll är död eller “bara” skadad/knockad och medvetslös. Då känner man efter pulsen på handleden.

 • Är din roll död, knyt handen.
 • Är din roll medvetslös, spreta med fingrarna.

Om personen är helt slapp och inte gör något tecken alls är han eller hon skadad på riktigt. Ropa “Skarp skada”! Se rubriken ”säkerhet” under regler.

Om du är osäker, viska och fråga!

 

 

HUSFRID & STÖLD

Saker man får stjäla är:

 • Föremål markerade med röda band eller snören.
 • Inlajv-valuta.
 • Brev och dokument.

Det finns ingen husfrid under Vansinne, i tid och otid kan folk i enlighet med sitt ämbete kräva tillgång till huset du bor i, det är därför viktigt att även husen är lajvenliga även invändigt.

För att eventuella tjuvar, vakter eller nyfikna ska kunna vara till någon nytta är det viktigt att man lägger eventuellt stöldgods, spelföremål, brev så att man ser det. Det är förbjudet att söka igenom deltagares packning eller väskor (markerade med offruna), se därför till att inte gömma spelföremål i sådana.

Stöldgods (läs: sådant man får lov att stjäla) markeras med ett rött snöre eller band. Om möjligt, markera gärna sådana föremål med karaktärens namn, eller någonting som särskiljer dem från annat stöldgods så att de enkelt hittar tillbaka till dig efter lajvet!

 

 

KRÄNKNINGAR & DISKRIMINERING

Det finns folk som utsätts för social och strukturell diskriminering inom fiktionen (se synen på människor, och causter till exempel).

Det är fritt fram att kränka eller diskriminera karaktärer på lajvet, men aldrig deltagaren eller off-personen. Använd saker som tillhör lajvets fiktion för att håna eller reta. Använd karaktärens attribut, och inte människan bakom.

Exempel på lämpliga saker att vara jävlig om:

 • Social och politisk status, familjetillhörighet eller brist på denna, gudlöshet, nationalitet, egendom eller brist på denna, profession, yrke, hobby, beteende, ”blåögdhet” och hattlöshet.

Saker det är olämpligt att vara jävlig om:

 • Utseende, vikt, hudfärg, kön eller könsidentitet, sexuell läggning eller handikapp.

Om du tycker att någon gått över gränsen, säg ifrån. Ta gärna personen åt sidan direkt och förklara vad det var som du inte tyckte var okej. I bästa fall är det bara ett misstag och man kan strax gå vidare med lajvandet.

Spela upp lika mycket som ni diskriminerar! Och glöm för all del inte att allting som sker under lajvet ska skapa spel för andra, inte stänga dem ute.

Glöm inte att ni alltid kan söka upp en arrangör eller trygghetsvärd!

 

 

LAGENS RÄTT

Detta avsnitt handlar om hur vi vill att spel runt lag och rätt ska fungera. Dels rent in-kulturellt men också praktiskt speltekniskt.

Man lyder laglärda personer och vakter, ingen står över lagen (förutom regenten, som ÄR lagen). Var beredd på att om din karaktär bryter mot lagen kan det komma att ha konsekvenser, till exempel:

 • Om du stjäl någonting kan du förvänta dig att som straff bära detta föremål öppet genom byn, och skämmas. Samt böta eller fängslas.
 • Om du deltar i ett slagsmål kan du förväntas få böta.
 • Vakter har rätt att konfiskera vapen, och lösa ut dem mot böter. Dock skall vapnen alltid återlämnas i det skick de togs.
 • Man kan tänkas bli fängslad till följd av brott, dock visar vi hänsyn till individer som upplever obehag av att bli handfängslade. Hen kan därför välja att inte bli det, vilket sker i samförstånd mellan offret och ämbetspersonen ifråga. Väljer man att inte bli handfängslad, så får man inte fly.
 • Fångenskap utgörs under max 1 timma. I samförstånd med laglärd person, vakt eller tillfångatagare kan en dock acceptera längre tider. (Oavsett tider så måste offret ges tillgång till mat och vatten samt toalettbesök).

Det är alltid bättre att arrestera eller fängsla någon än att skada eller döda dem, så var sparsam med krutet! Även om någon lär dömas till döden ska det ske genom en avrättning efter att rätt ämbetsperson givit ordet.

Det är även väldigt viktigt att den gripne och konstapel eller magistrat kollar av med varandra. Att begå brott ska ge konsekvenser, men det måste finnas utrymme att spela på dessa. Samt, att inget tvång ska finnas till att genomföra ett straff/en scen som någon inte är bekväm med att delta i.

Du hittar mer om lagen på Cardenholme och i fördjupningsdokumenten.

 

 

CUT & BREAK

Cut och Break används för att kunna meddela när det helt enkelt blir för mycket. På grund av stämningarna och situationerna vi undersöker på Vansinne så anser vi att det är rimligt att man som spelare ska kunna säga ifrån om man känner sig illa till mods off. Man behöver aldrig stå till svars för att man använt cut- eller break-kommandot. Det är allas ansvar att se till att använda Cut och Break om man behöver det, samt att lita på att personer runtomkring gör det.

Hårt spel ska givetvis fortfarande gynna lajvupplevelsen (för alla) och inget annat.

 • BREAK – innebär att man så smidigt som möjligt spelar sig ur en situation utan att bryta karaktär. Rör det sig om en spelad hotfull situation där en av parterna känner sig utsatt gäller det för parten som har överhanden att helt enkelt nöja sig med ett ”så det så” och gå därifrån. Om det råder tveksamheter om situationen, försök gärna tala med varandra privat för att reda ut eventuella missförstånd.
 • CUT – är ett skarpare kommando än ”break”. Så fort någon säger ”cut” gäller det att omedelbart bryta karaktär och höra sig för OFF, då är det någon som verkligen känner sig utsatt, eller kanske drabbats av panik. Alla deltagande i situationen ska omgående söka sig till vårt Safehouse och kontakta en arrangör för att få klarhet i vad som hänt, så att liknande situationer kan undvikas.

Om ni är osäkra går det fortfarande alltid att gå off och viska och fråga!

 

 

SAFEHOUSE

Ett hus kommer vid genomgången innan lajvstart att pekas ut som ”Safehouse” (med lämpligt in-namn för att undvika förvirring inlajv, under tidigare år har det varit Waits & White’s testuga).

Tanken med detta hus är att man kan dra sig tillbaka i en miljö utanför lajvets gränser där man helt enkelt är säker. Inga skrämmande händelser eller gastar kommer att röra sig där, och det kommer alltid vara någon där redo att ta hand om omtumlade, skadade eller uppskrämda lajvare.

Det är emellertid ingen offlounge, och volymen ska vara låg och stillsam.

Man kan som spelare alltid komma hit om man skulle behöva hjälp med något, om det så bara är plåster man är ute efter. Har det hänt något otäckt (in- likaväl som offlajv) så är det hit du i första hand kan vända dig. Trygghetsvärdarna kan hämta en arrangör åt dig om det behövs.